ประวัติความเป็นมา

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2527 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะผลิตขนมเพื่อการบริโภคอันมีคุณภาพต่อคนไทย เพราะเชื่อว่า สินค้าคุณภาพที่ได้มาตรฐานเท่านั้น ที่จะได้รับการยอมรับจากลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนการตลาดในเชิงรุก และมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดต่างๆเหล่านั้น จึงส่งผลให้ บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตราบจนปัจจุบัน
 

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) จึงถือได้ว่า เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตขนมที่เป็นผู้นำในตลาดอย่างเต็มตัว โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นในอดีตจนถึงปัจจุบันมากมาย อาทิเช่น เวเฟอร์ ตราปักกิ่ง, เยลลี่ ตราปีโป้, เค้ก ตรายูโร่ ฯลฯ จากความสำเร็จมากมายนี้ ส่งผลให้กิจการของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2538 โรงงานจึงได้ขยายไปที่ เขตอุตสาหกรรม โซน 3 จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท บนเนื้อที่ 434 - 1 - 96 ไร่ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยโรงงานแห่งใหม่ขนาดใหญ่นี้ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่, เครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัย และสูงด้วยคุณภาพในการผลิต, ความพร้อมทางด้านบุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาขององค์กร และด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการผลิตและการดำเนินงาน จึงทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณค่าทางอาหาร ความสะอาด และความอร่อย ตั้งแต่อดีต ตราบจนปัจจุบัน